El Magazine del TRESC

L'Ànima del Festival de Pedralbes arriba al Poble Espanyol