Logotips

 

 

El CLUB CATALÀ DE CULTURA SL ha estat beneficiari del Fons Europeu de Desenvolupament Regional que té per objectius millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, i l’accés a les mateixes gràcies a la Presència web a través de pàgina pròpia. Aquesta acció ha tingut lloc en el període de TICCámaras 2020. Per això ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.

 

El CLUB CATALÀ DE CULTURA SL ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyos objetivos son mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y el acceso a las mismas gracias a la Presencia web a través de página propia. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2020. Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona.